İş Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Bilgisayarınızdaki veriler bilgiye zamanında dönüşüyor mu?

İleri düzey iş otomasyonu için ilk koşul etkin bir veri giriş düzeninin kurulması.

İlk Aşama
Bu aşamada mevcut ticari ve mali sisteminizi inceliyoruz. Hesaplarınızı günü gününe izleyebilmeniz, raporlarınızı zamanında ve güvenilir bilgilerle almanız, finansman ve satış konularında analiz yapabilmeniz, önemli bilgilere gerektiği an, gereken yerden ulaşabilmeniz için atmanız gereken adımları belirliyoruz.
Amacımız öncelikle gecikmesiz çalışan, içerdiği bilgilere güvenilen bir ticari ve mali yönetim sistemine sahip olmanız.

Ve Sonrası
Ticari ve mali bilgi sisteminizin oluşturulması sonrasında teknolojinin şirketinize avantaj sağlayacağı konuları inceliyoruz:
İş akışı ve internet uygulamalarıyla iş süreçlerinizin hızlandırılması, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Hizmet Yönetimi, Tedarik Yönetimi gibi.

İşlevimiz ihtiyaçlarınızı doğru analiz ederek, alternatifleri değerlendirmek, sizin için en doğru çözümleri ortaya çıkarmak.

IT Control & Audit

 

Sisteminiz ne kadar risk altında?

Her tür teknolojinin kullanımı gibi, iş teknolojilerinin kullanımı da çeşitli riskler içeriyor.

Şirketiniz açısından, bilgisayar sistemlerinizin durması, bilgi kaybına yol açacak biçimde arızalanması, ihmal ya da kötü niyet sonucu istenmeyen durumların ortaya çıkması maliyeti yüksek riskler oluşturabilir.
Bir şirketin bilgisayar sistemleri nedeniyle karşılaşabileceği riskler iki farklı nedenden kaynaklanıyor: fiziksel koşullar ve insan faktörü.

IT Control çalışması ile şirketinizin fiziksel koşullar nedeniyle karşılaşabileceği riskleri değerlendiriyor, bunların minimize edilmesi için alınması gereken önlemleri belirliyoruz: ağ altyapınız, sunucularınızın ve disklerinin fiziksel durumu, yedekleme sisteminizin güvenilirliği, sisteminizin kesintisiz çalışma gereksinimlerinize uygunluğu gibi.

IT Audit çalışması ile bilgi güvenliği açısından mevcut durumunuzu değerlendiriyor, risklerinizi, sisteminizin istenmeyen erişimler açısından zayıf noktalarını, oluşabilecek tehditleri ortaya çıkarıyoruz. İşletim sistemi ve programlar bazında alınabilecek önlemleri belirliyor, bilgi güvenlik sisteminizi oluşturuyoruz: kişisel bazda sisteme, sistem kaynaklarına ve bilgilere erişim yetkileri, kalıcı bir şekilde virüsden korunma, uzaktan erişim güvenliği, web’den gelebilecek risklerin önlenmesi, kişisel bilgisayarlarda güvenlik gibi.

NCloud Bilgi Teknolojileri tarafından yürütülen IT Control&Audit risk minimizasyonu için her şirkette mutlaka gerçekleştirilmesi gereken bir çalışma.