BT İş Modeli Yönetim Danışmanlığı

 

Son yıllarda gittikçe artan iç ve dış rekabete karşı durabilmenin en önemli koşulu; yeniliklere açık, çevik ve öğrenen bir organizasyonda, vizyon ve hedeflere yönelik doğru stratejiler belirleyerek, çağdaş yaklaşımlar, yöntemler ve teknolojiler kullanarak sürekli iyileşmek ve gelişmektir. Sürekli gelişebilmek için kurumların etkin bir iş modeli oluşturmaları, bu iş modelinin alt bileşenleri olan vizyon ve stratejiler, süreçler, organizasyon ve yetkinlikler, bilgi birikimi ve bilgi sistemleri arasında denge ve uyumu sağlamaları gereklidir.

 

İş Modelinin bileşenleri birbirleriyle uyumlu olarak tasarlanmazsa ve aralarında esnek ama etkin bağlantılar kurulmazsa, iş ortamında meydana gelen değişiklikler karşısında kurum hızlı, planlı ve tutarlı olarak bu modeli değiştiremeyecek ve etkinliğini yitirecektir.

 

NCloud Bilgi Teknolojileri müşterilerinin kurumsal İş Modelinin bütününün veya herhangi bir alt bileşeninin tasarlanması, bileşenler arasında uyumun sağlanması, sorunlarının belirlenmesi ve çözümün tanımlanarak hayata geçirilmesine yönelik olarak Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri vermektedir.

 

Müşterilerimizin bilgi ve iletişim sistemleri gereksinimlerini karşılamak için sunduğumuz çeşitli NCloud Bilgi Teknolojileri ürün, hizmet ve çözümlerin müşterilerimize iş açısından daha fazla katma değer sağlaması Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz ile mümkün olmaktadır.

NCloud Bilgi Teknolojileri, Kurum İş Modelinin tüm bileşenleriyle ilişkili Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri vermektedir.

 

NCloud Bilgi Teknolojileri Yönetim Danışmanlığı Grubu olarak amacımız, sunduğumuz danışmanlık hizmetleri ve NCloud Bilgi Teknolojileri ’nin sahip olduğu geniş ürün/hizmet portföyü ve uzmanlıklardan yararlanarak oluşturduğumuz çözümler sayesinde; iş başarınızı arttırmak, yaptığınız yatırımlardan en fazla katma dağer almanızı ve kendi temel iş alanlarınıza odaklanmanızı sağlamaktır.

 

Bunun için, çeşitli uzmanlık alanlarından oluşan takımımız size özel bir yaklaşımla gereksinim duyduğunuz çözümleri ve hizmetleri birlikte belirleyecek, size kaynak yaratacak ve yeni fırsatları yakalamak için değişirken sizinle birlikte olacaktır.