Ağ Güvenliği

 Ağ Üzerindeki bilgileriniz güvende mi?

Ağ (network) güvenliği, baştan sona sistematik bir yaklaşımı gerektiriyor. Oluşturulacak politikalar ve çözümler, daha önce gelişigüzel yapılmış ağ tasarımlarının da yeniden yapılmasını gerektiriyor. Gerçekten güvenli bir sistem için ağ tasarımınızın ve onun üzerinde çalışan servislerin baştan sona çok iyi planlanmış olması bir önkoşul.

Ağ güvenliği için başlangıç noktası, risklerin belirlenerek kurumsal güvenlik politikanızın oluşturulması. Doğru, etkin ve dokümante edilmiş kurumsal bir güvenlik politikası oluşturmadan güvenlik çalışmalarının başarıya ulaşması kesinlikle imkansız.
NCloud Bilhi Teknolojileri ağ güvenlik danışmanlığı ile konuya bütünsel bir yaklaşım getiriyor:

  • Risk Belirleme: Güvenlik Risk Analizi’nin yapılması. Risk analizinin amacı güvenliğiniz açısından tehdit oluşturan zayıf halkaların belirlenmesi.
  • Güvenlik Politikanızın Oluşturulması: Bu aşamada güvenlikle ilgili kurumsal tanımlamaların yapıldığı güvenlik dökümanınız oluşturulur. Kimlerin hangi kaynaklara, hangi zamanlarda, hangi yetkiyle ulaşabileceği belirlenir. Kendini tanıtma ve tanınma (identification & authentication) alt yapısı oluşturulur.
  • Güvenlik Çözümleri: Belirlenen riskler ve oluşturulan güvenlik politikası çerçevesinde işletim sistemi güvenliğinizin nasıl sağlanacağı, IP ve DNS güvenliğiniz, kullanılacak ek güvenlik ürünleri ve bunların kurumunuza nasıl uyarlanacağı belirlenir. Ağ üzerinde çalışır duruma getirilir. Güvenlik ürünlerinin nasıl kurulduğu ve nasıl kullanılacağı dokümante edilir. İşletim sistemlerinizle ilgili güvenlik tanımlamaları da bu aşamada planlanır ve gerçekleştirilir.