Bilgi İşlem Teknolojileri Stratejik Planlaması


Bilgi İşlem Teknolojileri Stratejik Planlaması

Bilgi Sistemleriniz iş modelinizle uyumlu mu, işlerinizi yeterince kolaylaştırıyor mu? İş gereksinimlerinizi karşılıyor, size yeni iş fırsatları yaratıyor mu? Değişikliklere kolaylıkla uyum sağlıyabiliyor musunuz? Bilgi Sistemleri yatırımlarınızın gerekliliğini ve yararını kanıtlayabiliyor musunuz? İşinize yarattığı katma değeri ölçebiliyor musunuz? Farklı yazılımlar ve teknolojilerden oluşşan BS ortamında işleriniz sorunsuz ve aksamadan yürüyor mu? Bilgi Sistemlerinizdeki verimsizliklerin maliyetini biliyor musunuz? Bilgi Sistemleri Stratejik Planlaması Nedir?

 

Bir organizasyonun iş hedef ve stratejilerine ve iş yapısına en uygun şekilde Bilgi Sistem stratejilerinin ve mimarisinin oluşturulmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan bir planlama çalışmasıdır.

 

Bilgi Sistemleri Mimarisi Nedir?

 

BS mimarisi, bir şirketin bilgi teknolojisi kaynaklarını satınalma, geliştirme, değiştirme veya birleştirme sürecini yönlendirmek için uyguladığı ilkeler, kavramlar, kurallar veya kararlar bütünüdür. BS mimarisi, şirketin İş Modelini destekler; Uygulama Modeli, Veri Modeli, ve Teknoloji Modelinden oluşur.

 

Bilgi Sistemleri Stratejik Planlaması Kurumunuza Ne Faydalar Sağlar?

 

  • İş Modeli ve Bilgi Sistemleri Uyumu: Bilgi Sistemlerinin kullanımı ve yönetiminin dağıtık hale gelmesi nedeniyle, kuruluşun bütününde entegrasyon ve bilgi paylaşımını sağlamak için, kurumsal düzeyde bir planlama, kontrol ve stratejik uyum sağlamak gerekir.

 

Kuruluşun iş modelini oluşturan hedefler, stratejiler, kaynaklar, süreçler, organizasyon yapısı ve çevresi ile bilgi sistem stratejileri ve yapısının ilişkilendirilmesi günümüzde üst yönetimin en önem verdiği konular arasına girmektedir.

 

Bilgi Sistemleri Planlaması şirketin Stratejik İş Planlaması sürecinin bir parçası haline geldiğinde stratejik denge ve uyum sağlanabilir, bilgi sistem yatırımlarından en fazla yarar elde edilebilir.

 

  • İş Gereksinimlerinin Karşılanması: Şirketlerin değişik bölümlerinin günlük gereksinimlerini karşılamak için farklı zamanlarda geliştirilmiş olan bilgi sistemleri, şirketin iş hedefleri, stratejileri, süreçleri ve organizasyon yapısı tümüyle ele alınmadığı için kuruluşun iş gereksinimlerinin karşılanmasında yetersiz kalmaktadır.

 

  • Şirketin Değer Zincirinde Teknolojik Uyum: İş gereksinimlerine değer zinciri bütününde bakılmaması, kuruluş içinde BS standartlarının oluşturulmaması nedeniyle, teknolojik olarak birbiriyle uyumsuz sistemler ortaya çıkmaktadır. Bu durumda bilgiye ulaşmak, iletişim kurmak ve paylaşmak zorlaşmakta, maliyetler artmakta, bilgi sistem harcamalarından beklenen fayda alınamamaktadır.

 

  • Bilgi Sistem Yatırımlarını Önceliklendirmek ve Beklenen Faydayı Sağlamak: Bilgi sistemlerine yapılan yatırımlarla ilgili şirket üst yönetimi tarafından sık sık dile getirilen bazı kaygı ve kuşkular vardır.

 

Toplam sahiplenme maliyetini ortaya çıkarmak, yatırımların fayda analizini yaparak gerekliliğini kanıtlamak çok önemli bir unsur haline gelmiştir.

 

Bu kapsamda, Bilgi Sistemleri için rekabet avantajı sağlayacak yatırımlara odaklanabilmek, yeni teknolojilere planlı geçiş, projelerin önceliklendirilebilmesi ve kaynakların etkin kullanımı ancak Bilgi Sistemleri Stratejik Planlaması çalışmalarıyla ortaya konan Bilgi Sistem stratejik planları ve Bilgi Sistem Mimari tasarımı ile sağlanabilmektedir.

 

NCloud Bilgi Teknolojileri Yönetim Danışmanlığı Grubu olarak Bilgi Sistemleri Stratejik Planlaması projelerinde uzman kadromuz, bilgi birikimiz ve deneyimimizle Bilgi Sistemlerinizin işinize katma değer sağlaması, rekabet avantajı sağlaması ve yaptığınız yatırımın geri dönüşü için yanınızdayız.